Home

Welkom op de website van het Recherche Samenwerkings Team.

Het RST is een samenwerkingsverband binnen het Koninkrijk der Nederlanden dat verantwoordelijk is voor de bestrijding van de zware en georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Bij dit rechercheteam werken zowel rechercheurs die vanuit Nederland zijn uitgezonden als rechercheurs die afkomstig zijn uit de verschillende korpsen van de eilanden.

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), dat belast is met de opsporing en vervolging van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit, is ondergebracht bij het RST.

Developed with QwikZite (version 1.12)