Organisatie Wettelijke taken
Organisatie Wettelijke taken
Organisatie Wettelijke taken

Wettelijke taken

De taken van het Recherche Samenwerkings Team zijn vastgelegd in de Consensus Rijkswet Politie uit 2010 en het RST Protocol uit 2001.

De essentie van de Consensus Rijkswet:

Art. 57a lid 3 icm art. 8 lid 1 van de Consensus Rijkswet Politie 

Het Recherche Samenwerkings Team heeft uitsluitend tot taak zorg te dragen voor het verrichten van onderzoeken:

  1. naar grensoverschrijdende criminaliteit bedoeld in artikel 33, tweede lid, van de Rijkswet Openbare Ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
  2. naar misdrijven die, gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken,
  3. ter uitvoering van interregionale en internationale verzoeken tot rechtshulp met betrekking tot strafbare feiten bedoeld onder a en b.

Artikel 1 van het RST Protocol

De landen van het Koninkrijk bevestigen dat zij samenwerken in een gezamenlijk Recherche Samenwerkings Team voor de bestrijding van de zware en georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit. Deze samenwerking doet niet af aan de eigen taken van de politie van de landen. De landen treffen de voorzieningen die het opereren van het team mogelijk maken. 

Artikel 2 van het RST Protocol

Het team heeft tot taak:

  1. het verrichten van onderzoek naar misdrijven binnen het Koninkrijk, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze gepleegd worden, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken en waarvoor de inzet van kwalitatief en kwantitatief bijzondere opsporingscapaciteit noodzakelijk is;
  2. het verrichten van onderzoek ter uitvoering van interregionale en internationale verzoeken tot rechtshulp, voor zover het betreft rechtshulp met betrekking tot misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken en waarvoor de inzet van kwalitatief en kwantitatief bijzondere opsporingscapaciteit noodzakelijk is;
  3. het op incidentele basis ondersteuning geven aan de reguliere recherche bij het verrichten van onderzoek naar andere misdrijven die de lokale rechtsorde ernstig schokken in gevallen waar, door bijzondere omstandigheden, deze diensten over onvoldoende expertise beschikken.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)