Organisatie Visie
Organisatie Visie

Visie

Het RST geeft vorm aan haar missie en wettelijke taken op basis van de volgende peilers.

Samenwerking

De wil en bereidheid om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Samenwerking is letterlijk de ‘middle name’ van het team en wordt in de volle breedte gezocht, dus zowel met nationale en internationale opsporingspartners, als tussen de (ei)landen onderling.

Twinning

Het aantal medewerkers van de eilandkorpsen en medewerkers uitgezonden vanuit Nederland die samenwerken binnen het RST moet zoveel mogelijk gelijk zijn, teneinde optimaal gebruik te maken van de kracht van twinning. In de praktijk wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste ‘twinningskoppels’.

Informatie gestuurd

Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht. Informatiegestuurde opsporing is voor het RST een leidend proces ten behoeve van haar eigen taakstelling en ten behoeve van andere opsporingsinstanties in de Caribische regio.

Expertise

Door het leveren van specialistische expertise is het RST van toegevoegde waarde: expertise op het gebied van digitale forensische methodieken (het analyseren van digitale sporen), financiële expertise (ten behoeve van het aantonen van witwasconstructies en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) en de inzet van moderne hoogwaardige technische opsporingsmiddelen.

Innovatie

Het RST past continu nieuwe methoden toe in de opsporing om zo de georganiseerde criminaliteit steeds een stapje voor te kunnen blijven. Het RST deelt kennis en expertise met de (ei)landelijke politiekorpsen en andere opsporingsdiensten.

Tegenhouden

Het zodanig beïnvloeden van gedrag en omstandigheden dat criminaliteit of andere inbreuk op de veiligheid en maatschappelijke integriteit worden belemmerd. Dit kan door vroegtijdig in te grijpen in een crimineel proces of het uitbrengen van een advies aan het bestuur om bepaalde criminele methodieken onmogelijk te maken.

Financieel rechercheren

Dit is een prominent onderdeel in het opsporingsproces: een crimineel is doorgaans uit op financieel gewin. En een crimineel pak je uiteindelijk voornamelijk als je hem treft in de portemonnee.

Aanpakken ‘onaantastbare’ beroepscriminelen

Het isoleren van beroepscriminelen uit hun omgeving om hen het (crimineel) functioneren onmogelijk te maken. Het gaat daarbij met name om het torpederen van het beeld van onaantastbaarheid door een combinatie van informatie-inwinning, dadergerichte aanpak en opsporing.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)