Organisatie Speerpunten
Organisatie Speerpunten
Organisatie Speerpunten

Speerpunten 

Binnen haar wettelijke taken richt het RST zich momenteel op de volgende speerpunten:

  1. Grensoverschrijdende drugshandel
  2. Grensoverschrijdende vuurwapenhandel
  3. Mensenhandel
  4. Witwassen
  5. Terrorisme 

Het RST pakt deze criminaliteitsvormen aan door zelfstandig onderzoek te doen maar ook door internationale rechtshulpverzoeken uit te voeren en ondersteuning te bieden aan (grote) onderzoeken van andere opsporingsorganisaties. 

In alle gevallen worden de werkzaamheden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Developed with QwikZite (version 1.12)