Organisatie Missie
Organisatie Missie

Missie

Het bestrijden van de zware, grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit om daarmee een bijdrage te leveren aan een veiliger samenleving zowel in het belang van de Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius afzonderlijk als van het Koninkrijk als geheel. 

Developed with QwikZite (version 1.12)