Organisatie Geschiedenis
Organisatie Geschiedenis
Organisatie Geschiedenis

Geschiedenis

De basis voor het RST werd in 1996 gelegd. In dat jaar werd door rechercheurs van het lokale politiekorps op Curaçao in samenwerking met technische recherchemensen uit Nederland een grootschalig strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar financiële en bestuurlijke fraude en corruptie op de eilanden. Door de geboekte successen werd besloten de samenwerking voort te zetten, vooral gericht op grote onderzoeken. 

Dit resulteerde in een protocol dat in 2001 werd vastgesteld. Dit protocol markeerde de daadwerkelijke start van het RST. Tot die tijd werd in voorkomende gevallen al samengewerkt en ondersteuning geboden, door inzet van expertise en materieel. In de jaren 2006 en 2008 werd de samenwerking geëvalueerd. 

Binnen het Koninkrijk was Aruba al sinds 1986 onafhankelijk. Op 10 oktober 2010 zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen geworden en Bonaire, Saba en Sint Eustatius Openbare Lichamen van Nederland. Deze laatste staatkundige hervorming was aanleiding voor de Rijksconsensuswet Politie waarin, onder artikel 57a, de taken van het RST als waarborgorganisatie staan omschreven. In de wet staat dat na vijf jaar een evaluatie plaatsvindt, waarbij onder meer wordt gekeken naar de kwaliteit van de rechtshandhaving en de stand van zaken m.b.t. de hervorming van de politiekorpsen op de eilanden.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)