Organisatie Beleid en Bestuur­­
Organisatie Beleid en Bestuur­­
Organisatie Beleid en Bestuur­­

Beleid en Bestuur­­

Ten aanzien van het opsporingsproces is het bevoegd gezag het lokale Openbaar Ministerie onder leiding van de hoofdofficier van justitie.

Wat betreft beleid en beheer ligt het gezag bij het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO), bestaande uit de vier Ministers van Justitie van de vier landen binnen het Koninkrijk, namelijk Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland (waaronder Bonaire, Saba en Sint Eustatius vallen).

Daarnaast is er een Beleidsgroep RST bestaande uit: 

  • Beide Procureurs Generaal (van Aruba en van de overige 5 eilanden in het gebied)
  • Het hoofd van het landelijk parket in Nederland
  • De vier korpschefs van de korpsen in het gebied
  • Het hoofd RST

Deze Beleidsgroep heeft een adviserende rol richting het JVO. De (jaar)stukken van het RST worden door tussenkomst van het Koninkrijks Procureur Generaal Overleg ter besluitvorming aan het JVO voorgelegd. De financiële middelen voor het RST worden geregeld in hoofdstuk 4 van de Rijksbegroting. Daarin is de waarborgfunctie geregeld.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)